Opracowanie techniczne renowacji wybranych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie techniczne renowacji wybranych odcinków sieci kanalizacji…

Modernizacja systemu kanalizacyjnego

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Francuskiej i Ceglanej w Katowicach.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu kanału deszczowego

Zaprojektowanie i wykonanie remontu kanału deszczowego ul. Komandosów na odcinku od ul. Grawerskiej do rejonu ul.…

Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej

Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w ulicy Słonecznej w Myślenicach z wykorzystaniem metody renowacji…

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dla projektowanego budynku usługowo-produkcyjno-magazynowego

Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla projektowanego budynku usługowo-produkcyjno-magazynowego…

Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego

Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów w obr. Zakrzów, obr.…