Opracowanie techniczne renowacji wybranych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie techniczne renowacji wybranych odcinków sieci kanalizacji…

Modernizacja systemu kanalizacyjnego

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Francuskiej i Ceglanej” w Katowicach.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu kanału deszczowego

Zaprojektowanie i wykonanie remontu kanału deszczowego ul. Komandosów na odcinku od ulicy Grawerskiej do rejonu ul.…

KONCEPCJA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

KONCEPCJA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ULICY SŁONECZNEJ W MYŚLENICACH Z WYKORZYSTANIEM METODY RENOWACJI…

PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWO-PRODYCYJNO-MAGAZYNOWEGO

Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla projektowanego budynku usługowo-prodycyjno-magazynowego…

WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO

Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach przedsięwzięcia pn. scalanie gruntów w obr. zakrzów, obr.…