Modernizacja systemu kanalizacyjnego

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Francuskiej i Ceglanej w Katowicach.

Data realizacji2017KlientKatowice

Etap 1:

Przedmiotem opracowania jest dobór materiałów do bezwykopowej renowacji odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej, przewidzianego do dalszej eksploatacji jako kolektor wód opadowych i roztopowych w rejonie ulic:

  • Ceglanej, od skrzyżowania z ulicą Wita Stwosza (studnia k-94) do ulicy Porfirowej (studnia k-111);
  • Porfirowej, od studni k-111 do miejsca odkrytego kanału deszczowego.

Renowacją zostaną objęte również studzienki na trasie odcinka kanalizacji objętej renowacją oraz wytypowane przykanaliki.

Etap 2:

Przedmiotem opracowania jest projekt bezwykopowej renowacji odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej (przewidzianego do dalszej eksploatacji jako kolektor wód deszczowych) w rejonie ulic: Francuskiej i Al. Górnośląskiej:

  • kolektor o przekroju kołowym, od odkrytego kanału deszczowego do komory w ul. Francuskiej 30 (właz k-638) o dł. ok. 549 mb. Renowacja metodą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV;
  • fragment przewodu o przekroju dzwonowym na odcinku: k-422÷k-36, o dł. 14m, przy zastosowaniu chemii budowlanej;
  • fragment odcinka o przekroju dzwonowym/prostokątnym k-38 ÷ k-638 o łącznej długości ok. 23 mb. Renowacja poprzez montaż rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV stabilizowanego mieszanką samozageszczającą.

Pozostałe działy naszej firmy


Privacy Preference Center