Opracowanie techniczne renowacji wybranych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie techniczne renowacji wybranych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej na terenie Milanówka przy zastosowaniu rękawa żywicznego CIPP utwardzanego promieniami UV. Renowacją zostaną objęte również studzienki na trasie kanału.

Data realizacji2018KlientKraków

Pozostałe działy naszej firmy


Privacy Preference Center